dimecres, 5 de desembre del 2007

Benvinguda

Encetem aquest bloc on pretenem crear un espai de conversa i d'intercanvi d'opinions amb tots vosaltres vilatanes i vilatans del Massabé, Mallorquines, Barceloneta, Vallcanera, KingPark, la Granota i Sils.

A tots sigueu molt benvinguts i esteu convidats a participar en el vostre blog.

Salutacions,
Grup Municipal de CiU a Sils

12 comentaris:

Anònim ha dit...

Ja era hora que sortis un bloc amb una mica de cara i ulls.

LNC ha dit...

becario: t'has deixat els articles 2 i 8 de la constitució espanyola.

Anònim ha dit...

quina colla de ganduls, ara és hora de fer un bloc? quan tot ja està dat i beneït? no em feu pas riure....no en fareu res de moderarels comentaris...els ahureu dellegir vosaltres...! jeje

LNC ha dit...

Patriotes de la Nació Catalana de CiU a Sils !

Almenys penjeu els videos de l'artur mas o CiUtv!

Visca Catalunya Lliure!

Anònim ha dit...

escolta xibarri,

val més tard que mai, no? si es fa perquè es fa i sinó es fa perquè no es fa
potser si que hauria d'haver sigut abans però...

Anònim ha dit...

Tens tota la rao tet, val més fer les coses a poc a poc, però ben fetes.

Anònim ha dit...

Bon dia i bona hora:

Des de CiU-Riudarenes, us donem la enhorabona pel bolc.

Desitjem que us vagi ve al món digital.

LNC ha dit...

Són uns mantes fa més una jove silenca pel primer partit de la Nació que els de CiU a Sils

Anònim ha dit...

Bon dia i bona hora!

algú em pot dir què cobrava abans en Rovira i què cobra ara en Nogué? m'han dit que el sou s'ha triplicat, és veritat?

Anònim ha dit...

INFORME COT-CESPEDES

Des de Sils , camí d'Ítaca bitàcola dirigida per una anònima LNC està fent una bruta campanya contra del tinent d'alcalde senyor Joan Cot , al mateix temps que defensa els interessos i les pràctiques del senyor Céspedes ,


Informe comparatiu ,
HABITATGE CAL CELDONI
=====================

Es vol construir en sòl no urbanitzable ? No s´ha provat ,

Projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al paratge de Can Celdoni , presentat pel senyor Joan Cot , regidor per IdS-PM. A més del vist-i-plau dels serveis tècnics de Sils , cinc informes tècnics acompanyen l´expedient , que se sàpiga cap de negatiu:

a.- Informe del Servei Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 5 de febrer de 2007.
b.- Informe de la Unitat Territorial Tordera Besós de l’ACA de data 28 d’agost de 2007.
c.- Informe favorable d’11 d’abril de 2007 emès pel Cap dels Serveis de Coordinació d’oficines comarcals del Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural.
d.- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya de 10 de desembre de 2007 , on constata la no afectació a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
e.- Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural de 4 de febrer de 2008 on es constata la no afectació de cap jaciment.

La Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona té ara la paraula.
PISOS CESPEDES
==============

L´arquitecte municipal de Sils denega el permís d'obres al senyor Céspedes , administrador únic de la societat mercantil Cases de Sils, S. L. En alguna ocasió, la Junta de Govern ha considerat que la voluntat del senyor Céspedes és injuriar i calumniar a funcionaris, tècnics i polítics per tal de pressionar-los i condicionar els seus informes i resolucions.


5.- En data 27 de desembre de 2007 l'arquitecte municipal ha emès un informe tècnic on es constata que el projecte d'obres referenciat , tal com va manifestar en l'anterior informe tecnic de data 5 de maig de 2005 , no s'ajusta ni a les determinacions de les NNSS de planejament , ni al Decret 259/2003 d'habitabilitat . Igualment constata que tampoc s'ajusta a les noves determinacions urbanistiques que estableix la Modificació puntual de dites Normes aprovades definitivament per la ComissiO Territorial d'Urbanisme en data 15 de març de 2007.


L'informe diu literalment el següent :

Fets:

1.- En data 29 d'abril de 2005 amb registre d'entrada múm. 1352 i expedient d'obres 50171 van ser presentat per Cases de Sils amb NIF ..... i domicili social a Avda Costa Brava num 1 de Sils El projecte anomenat Habitatge plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Ruben Dario parcel.les 10 ,11 i 12 de la urbanització Vallcanera Parc , estan dins del casc urba de Sils.

2.- El predi sobre el qual es preten construir es un solar amb Ia qualificaciO Urbanistica de Zona Suburbana Extensiva segons Pla Parcial de la urbanització Vallcanera Parc

3.- EL projecte presentat per Cases de Sils i signat per l'arquitecte Felip Prats Parareda , es varen detectar les següents mancances:

3a.- El mateix no estar visat com requereix l´art 18 de les Normes Subsidiaries de Planejament .

3b.- La ocupació màxima es del 60% , aixi dons: Parcel.la de 814 ,96 m2 x 0 ,60 = 488 ,976 m2

Al Plànol 1 es reflecteix les superficies construides de cada planta essent les mateixes de:

Planta Baixa 399.05 m2 Habitg + 38 ,60 m2 Acces + 6 ,80 m2 terrasses = 444 ,45 m2 compleix

Planta Primera 410 ,85 m2 habitg + 28 ,60 m2 + 59 ,80 m2 terrasses = 499 ,25 m2 superior al 60% NO COMPLEIX

Planta Segona 414 ,05 m2 habitg +28 ,60 m2 + 59 ,80 m2 terrasses = 502 ,45 m2 superior al 60% NO COMPLEIX

Planta Coberta , amb el voladís que no consta en cap plànol , si en façanes i secció superior al 60% NO COMPLEIX

LNC ha dit...

Definitivament l'ACES al servei d'en Cot i la seva especulació a Can Celdoni i amb el Nogué amb les parcel.les de Mallorquines.I Vallcanera recepcionada :-)

Céspedes, Sí, Cot Dimissió

Anònim ha dit...

CiU, AMB SEMBLA QUE EN EL TEMA DEL NYAP LA ESTEU CAGAN, RECTIFIQUEU ABANS QUE US HO DIGUI UN JUTGE